ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 5 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.4
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.5
  • การบริการ/อัธยาศัย8.4
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8

รางวัลที่ได้รับ

2 ยอดขาย Lv 2/9
3 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 3/9
2 จำนวนลูกค้า Lv 2/9